fi
fi  
fi
充值系统和论坛系统升级维护公告

2009-11-04

fi

尊敬的用户:

         为了给广大用户提供更好的服务,今日将对游戏网站进行维护,届时将影响官网论坛、储值中心、网上商城等相关网页系统暂不可用,预计时间为 2009114 15:00 - 24:00。若由此给您带来的不便,请敬谅解!感谢您对我们的支持!

                                                                                                      易当客服团队
                                                                                                     2009年11月3日