fi
fi  
fi
服务器临时停机公告

2011-02-12

fi
 

尊敬的玩家朋友:
            
     永恒世界服务器及雄霸天下服务器将进行紧急停机,预计在下午14:00左右结束,请各位玩家提前下线,以免造成不必要的损失,

                                                                                   精灵复兴客服团队
                                                                         2011年2月12日